Organizacija

Logo RK Gradačac

Predsjedništvo RK Gradačac :

Predsjednik: Osmanović Edin

Dopredsjednik: Čaušević Azrudin

 

Članovi:

 • Leutar Tadija
 • Skenderović Midhat
 • Mešić Mevludin
 • Doborac Almir
 • Peštalić Emir
 • Bašić Rifat
 • Džinović Nahid
 • Doborac Safet
 • Hamidović Ruzmir

Tajnik:

 • Taletović Mirza

          Predsjednik skupštine

 • Ibrahim Sušić
Izrada i održavanje: ab design